Directiva ue 93 13 cce

Directiva UE Atex stabilește cerințele de bazã pe care trebuie sã le îndeplineascã fiecare produs care este pus în funcțiune în zone potențial explozive. Normele înrudite funcționale cu regula definesc cerințele specifice. Ca parte a reglementãrilor interne implementate în statele membre individuale, sunt reglementate cerințe care nu sunt specificate nici de directivã, nici de standardele interne. Reglementãrile interne nu pot fi diferite fațã de prevederile directivei și nici nu pot sã consolideze cerințele impuse de directivã.

Directiva Atex a fost pusã în practicã pentru a minimiza riscul asociat utilizãrii oricãrui articol în regiunile în care este probabil ca atmosfera cu potențial exploziv sã dureze.Producãtorul poartã întreaga responsabilitate pentru a determina dacã un anumit produs este supus evaluãrii conformitãții cu standardele atex și pentru adaptarea unui articol dat la ultimele reguli.Certificarea Atex este necesarã pentru succesul produselor care intrã în atmosfera explozivã. Zona periculoasã este începutul aceluiași domeniu în care substanțele sunt aranjate, utilizate sau depozitate care, în combinație cu aerul, pot forma amestecuri explozive. În special, unirea unor astfel de substanțe este: lichide, gaze, praf și orice inflamabil. Acestea pot fi, de exemplu, benzine, alcooli, hidrogen, acetilenã, praf de cãrbune, praf de lemn, praf de zinc.O explozie apare atunci când o mare dozã de energie rezultatã dintr-o sursã de aprindere eficientã ajunge într-o atmosferã explozivã. Dupã declanșarea unui incendiu, ajunge la o explozie care prezintã un risc semnificativ pentru ființã și pentru sãnãtatea umanã.