Praf de lemn cancerigen

Într-un birou unde existã praf, lichide, gaze sau vapori inflamabili și nu existã zone desemnate acolo care ar putea fi potențial explozive, ar trebui pregãtit fãrã întârziere un document cuprinzãtor numit o evaluare a riscului de explozie.Ar trebui sã fie faptul cã datoria angajatorului este de a direcționa zonele de explozie.

În plus fațã de paragraful § 37. 1. Hotãrârea ministrului afacerilor private și îngrijirii din 7 iunie 2010 privind protecția împotriva incendiilor a clãdirilor, a altor obiecte de construcție și a zonelor (Dz.U.10.109.719, de asemenea în puncte, precum și zone adiacente în care sunt produse, depozitate, depozitate materiale inflamabile și unde pot fi observate amestecuri explozive, se traduce evaluarea riscului de explozie.În aceastã evaluare, este absolut necesar sã se precizeze camerele expuse riscului de explozie. În încãperi și în spații exterioare, trebuie indicate zone de explozie corespunzãtoare. Ar trebui dezvoltatã o documentație graficã care sã conținã clasificarea și factorii care pot crea o explozie.

Evaluarea pericolului de explozie ar trebui sã fie asumatã în conformitate cu standardele europene aplicabile, dintre care ar trebui menționate, între altele:• PN-EN 1127-1: 2011 "Atmosfere explozive. Prevenirea exploziilor și a ajutorului împotriva exploziilor.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Atmosfere explozive - Clasificarea spațiului - Atmosfere explozive cu gaz.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Atmosfere explozive.Clasificarea spațiului. Atmosfere care conțin praf combustibil,• Standardul tehnic ST-IIG-0401: 2010 "Rețele de gaze. Analiza și desemnarea zonelor explozive.• PN-EN 6079-10-14 "Atmosfere explozive - Proiectarea, selecția și asamblarea instalațiilor electrice"• PN-EN 60079-20-1 "Atmosfere explozive - Proprietãți materiale privind clasificarea gazelor și a vaporilor - Metode de încercare și posibilitãți tabulare"• PN-EN 50272-3: 2007 "Cerințe privind siguranța și gestionarea bateriilor secundare..